Hva er fjernvarmeproduksjon?

Urban Energi handler om å unytte energiressurser som er til overs i samfunnet, og som ellers ville gått til spille, og distribuere dem som enten fjernvarme eller fjernkjøling.
Energien blir til overs som følge av en annen prosess eller aktivitet, for eksempel skogbruk, industriproduksjon eller avfallsbehandling. Jo bedre et fjernvarmeselskap lykkes i å ta i bruk slik overskuddsenergi, jo mer bidrar fjernvarmen til redusert energitap i samfunnet, og til redusert bruk av primære energiressurser. Redusert bruk av såkalt primærenergi gir reduserte utslipp og reduserte naturinngrep.

Sitat hentet fra Norsk Fjernvarme.

Les også om fordelene ved bruk av fjernvarme.