Eidsiva Bioenergi

Eidsiva Bioenergi er Norges tredje største fjernvarmeleverandør, og leverte i 2019 totalt 425 GWh fjernvarme, damp og biokraft til sine kunder. 

Nyheter

Det grønne gullet

Kan jeg få
fjernvarme?

Illustrasjon av utbygging
1

Frem til boligen

Vi må ha bygget infrastruktur i ditt område. Vi jobber kontinuerlig med å kunne frakte fjernvarme hjem til flest mulig. Vi har bygd ut på følgende steder; Brumunddal, Elverum, Gjøvik, Hamar, Kongsvinger, Lena, Lillehammer, Moelv og Trysil.

Illustrasjon av bolig
2

Inne i din bolig

Du må ha installert vannbåren infrastruktur som radiatorer eller gulvvarme for å kunne dra nytte av fjernvarme.