Våre fjernvarmeanlegg produserer fjernvarme basert på lokal biomasse.

Fjernvarmeproduksjon unytter energiressurser som er til overs i samfunnet, og som ellers ville gått tapt, og distribuerer dem som enten fjernvarme eller fjernkjøling.

Hva er fjernvarmeproduksjon?

Hva er fjernvarmeproduksjon?

Fjernvarmeproduksjon unytter energiressurser som er til overs i samfunnet, og som ellers ville gått tapt, og distribuerer dem som enten fjernvarme eller fjernkjøling.

Hvor kommer alt råstoffet fra?

Hvor kommer alt råstoffet fra?

Eidsiva Bioenergi er den fjernvarmeaktøren i Norge som kjøper mest flis av forskjellige kvaliteter, og store deler av innkjøpene våre er bioråstoff. 

Hvordan fungerer fjernvarme

Se video om hvordan fjernvarme fungerer