Fjernvarmeproduksjon

Hva er fjernvarmeproduksjon?

Hva er fjernvarmeproduksjon?

Fjernvarmeproduksjon unytter energiressurser som er til overs i samfunnet, og som ellers ville gått tapt, og distribuerer dem som enten fjernvarme eller fjernkjøling.

Les mer om våre fjernvarmeanlegg

Les mer om våre fjernvarmeanlegg

Ved våre fjernvarmeanlegg benyttes lokalt råstoff som ellers ville gått tapt, og på denne måten er vi med på å gjøre samfunnet mer ressurseffektivt og miljøvennlig.

Hvor kommer alt råstoffet fra?

Hvor kommer alt råstoffet fra?

Eidsiva Bioenergi er den fjernvarmeaktøren i Norge som kjøper mest flis av forskjellige kvaliteter, og store deler av innkjøpene våre er bioråstoff. 

Våre fjernvarmeanlegg produserer fjernvarme basert på lokal biomasse.

Fjernvarmeproduksjon unytter energiressurser som er til overs i samfunnet, og som ellers ville gått tapt, og distribuerer dem som enten fjernvarme eller fjernkjøling.

Hvordan fungerer fjernvarme

Se video om hvordan fjernvarme fungerer