Fjernvarme på byggeplass

Reduserte utslipp

Reduserte utslipp

Kan erstatte fossile energikilder på byggeplassen, og dermed bidra til reduserte utslipp.

Kostnadseffektivt

Kostnadseffektivt

Kostnadseffektivt og forutsigbart

Energibehov

Energibehov

Kan dekke store energibehov

Frigir kapasitet

Frigir kapasitet

Unngår unødvendig belastning av strømnettet

Kostnader

Fjernvarme på byggeplass er en midlertidig energiløsning og det er vanligvis entreprenøren som er vår kunde på dette produktet.

Vi tilbyr normalt en fastpris for levert kWh for byggvarme, da dette produktet har høy effektbelastning og vi leverer varme over en kort periode. Fastpris sikrer derfor kunden forutsigbarhet knyttet til energiutgifter.

  • Eidsiva Bioenergi leverer energien gjennom sitt fjernvarmenett. 
  • Kunden må enten selv eller gjennom en leverandør besørge det midlertidige sekundærnettet i bygget. 
  • Vi oppfordrer alle kunder for fjernvarme på byggeplass til å bruke eksisterende eventuelt fremtidig kundesentral for levering av varme. Det er derfor viktig at teknisk rom istandsettes på et tidlig tidspunkt.

 

Forbud mot bruk av mineralolje

Det er forbudt å bruke mineralolje på byggeplasser. Forbudet var tidligere kun pålagt ferdige bygninger og ikke bygninger under oppføring, men regjeringen innførte fra 1. januar 2022 også forbud mot bruk av mineralolje til oppvarming og tørking av bygninger. Dette gjelder bygg som er under bygging og rehabilitering.

Les mer om endringen på Norsk Fjernvarme, eller les hele forskriften i Lovdata