Trehørningen energisentral

Trehørningen energisentral

Eidsiva Bioenergi har et avfallsforbrenningsanlegg på Trehørningen utenfor Hamar som tar imot avfall fra hele Innlandsregionen. Hit leveres avfall etter at avfallsselskapene har hentet, sortert og gjenvunnet det de kan. På denne måten sikres en sikker sluttbehandling av avfallet uten at det fraktes ut av regionen eller landet. I tillegg benyttes energien fra forbrenningen på Trehørningen til å produseres fjernvarme, damp og elektrisitet som leveres til kunder i Hamar.

Fakta om Trehørningen:

  • Det leveres daglig ca. 200 tonn restavfall til anlegget. Altså ca. 10 biltransporter! 
  • Avfallet brennes ved minst 850°C.
  • Energien fra forbrenningen blir til fjernvarme, damp og elektrisitet.
  • Rensede røykgasser, hovedsaklig vanndamp, slippes ut gjennom skorsteinen.