Spjutnesvegen 10, 2420 Trysil

Døgnåpen vakttelefon: 90 65 76 24

 

17 g/kWh

CO2-Utslipp

17 g/kWh

98%

Fornybarandel

98%

52 GWh

Produsert energi

52 GWh

Om fjernvarmeanlegget

Vi varmer opp Trysil med skogsflis.

Fjernvarmen på Trysil leveres av Trysil Fjernvarme AS. Dette er et datterselskap av Eidsiva Bioenergi, som eier 65% av selskapet. Fjernvarmenettet og -anlegget på Trysil har vært i drift siden 1980. Da anlegget ble bygget var målet å utnytte flis fra skogbrukproduksjon til produksjon av miljøvennlig fjernvarmeenergi, slik er det fortsatt i dag. Anlegget leverte 48 GWh fjernvarmeenergi i 2020. 

Energisentralen på Trysil er drevet på skogsflis. Skogsflisen er et råstoff og biprodukt fra den store treindustrien på Innlandet. For mer informasjon om produksjon og råstoff på Trysil se Fjernkontrollen.no