Tærudvegen 35, 2070 Råholt

Døgnåpen vakttelefon: 94 80 25 85

 

11 g/kWh

CO2-utslipp

11 g/kWh

100%

Fornybarandel

100%

8 GWh

Produsert energi

8 GWh

Om fjernvarmeanlegget

Fjernvarmen på Råholt leveres av Eidsiva Bioenergi. I 2021 kjøpte Eidsiva Bioenergi fjernvarmeleverandøren Mistberget Biovarme AS, som leverer fjernvarme til leiligheter, næringsbygg og offentlige bygg på Råholt i Eidsvoll kommune. Dette betyr at Eidsiva Bioenergi har overtatt driften av fjernvarmeanlegget, fjernvarmenettet og kundekontakten i området.

Anlegget er i dag driftet på 100% fornybar energi og produserer 7 GWh fjernvarmeenergi til Råholt. Fjernvarmen på Råholt er basert på fyring med skogsflis fra Eidsvoll og nabokommunene. Skogsflisen er et råstoff og biprodukt fra den store treindustrien på Østlandet. For mer informasjon om produksjon og råstoff på Råholt se Fjernkontrollen.no