Bruksveien, 2390 Moelv

Døgnåpen vakttelefon: 95 98 16 27

 

33,8 g/kWh

CO2-Utslipp

33,8 g/kWh

93%

Fornybarandel

93%

9 GWh

Produsert energi

9 GWh

Om fjernvarmeanlegget

Fjernvarmen på Moelv leveres av Eidsiva Bioenergi. Fra 2010 og ut 2014 jobbet Eidsiva Bioenergi med å få til en fjernvarmeutbygging i Moelv. Sommeren 2013 kom konsesjonen for bygging og drift av fjernvarme i byen. Allerede fra starten av 2015 ble de første bygningene varmet av fjernvarme på Moelv. Anlegget leverte i 2020, 8 GWh med fjernvarmeenergi.

Energisentralen på Moelv er i dag hovedsakelig drevet på bioenergi. Bioenergien kommer fra råstoffet skogsflis som er et biprodukt fra treindustrien på Innlandet. For mer informasjon om produksjon og råstoff på Moelv se Fjernkontrollen.no