Lenagata 22, 2850 Lena

Døgnåpen vakttelefon: 95 98 15 97

55 g/kWh

CO2-utslipp

55 g/kWh

87%

Fornybarandel

87%

8 GWh

Produsert energi

8 GWh

Om fjernvarmeanlegget

Fjernvarmen på Lena leveres av Lena Fjernvarme AS. Dette er et datterselskap av Eidsiva Bioenergi som eier 51% av selskapet. Fjernvarmeanlegget på Lena var det første prosjektet Eidsiva Bioenergi utviklet og bygde i egen regi. Anlegget har vært i drift siden årsskifte 2007/2008 og leverte i 2020 7 GWh med fjernvarmeenergi.

Energisentralen på Lena er i dag hovedsakelig drevet på bioenergi. Bioenergien kommer fra råstoffet skogsflis som er et biprodukt fra treindustrien på Innlandet. For mer informasjon om produksjon og råstoff på Lena se Fjernkontrollen.no