Vingersjøvegen 24, 2211 Kongsvinger

Døgnåpen vakttelefon: 95 98 12 93

 

41 g/kWh

CO2-Utslipp

41 g/kWh

90%

Fornybarandel

90%

40 GWh

Produsert energi

40 GWh

Om fjernvarmeanlegget

Fjernvarmen på Kongsvinger leveres av Eidsiva Bioenergi. Konsesjonen for drift og utbygging ble gitt i 2014 og siden den gang har Eidsiva planlagt, bygget ut og drevet fjernvarmenettet. Anlegget leverer i dag over 30 GWh med fjernvarmeenergi til offentlige og private bygg i Kongsvinger.

Dagens energisentralen på Kongsvinger er drevet på bioenergi. Bioenergien som benyttes er hovedsakelig skogsflis, men også noe pellets. Vi ønsker å benytte mest mulig skogsflisen siden dette er biprodukt fra den store treindustrien på Innlandet. For mer informasjon om produksjon og råstoff på Kongsvinger se Fjernkontrollen.no