Engomsvingen 41, 2323 Ingeberg

Døgnåpen vakttelefon: 48 11 55 00

 

100%

Gjenvunnet varme (fornybar energi)

100%

173 GWh

Produsert energi

173 GWh

Fjernvarmen på Hamar leveres av Eidsiva Bioenergi. I 2002 ble de første fjernvarmerørene lagt i bakken i Hamar. Varmen kom da fra Børstad varmesentral. I dag produseres nesten all energi til fjernvarmenettet på Trehørningen Energisentral. Fjernvarmenettet på Hamar vokser stadig og vi leverer ca. 160 GWh i året med fjernvarmeenergi til byen.  

 

Trehørningen Energisentral er et moderne avfallsforbrenningsanlegg. Eidsiva Bioenergi sørger for trygg behandling av avfall fra hele Innlandsregionen etter at avfallsselskapene har hentet inn, sortert og gjenvunnet det de kan. Avfallsforbrenning er en nødvendig og lovpålagt sluttbehandling av avfall og prosessen skaper overskuddsvarme. Overskuddsvarmen som oppstår under forbrenning av avfall, gjenvinnes til fjernvarme, industridamp og elektrisitet.

Lese om klimapåvirkning og CO2 beregning for Eidsiva Bioenergi

For mer informasjon om produksjon og råstoff på Hamar se Fjernkontrollen.no