Gjøvik

Kallerudlia 9, 2818 Gjøvik

Døgnåpen vakttelefon: 95 98 15 97

 

 

9,0 g/kWh

CO2-utslipp

9,0 g/kWh

99%

Fornybarandel

99%

57 GWh

Produsert energi

57 GWh

Eidsiva Bioenergi begynte i 2012 arbeidet med å legge fjernvarme i Gjøvik og hadde samme året sin første varmeleveranse. 2013 og 2014 ble brukt på å bygge ny varmesentral i Gjøvik. Varmesentralen åpnet i 2015 og har siden den gang forsynt Gjøvik med fjernvarme. Lokasjonen på Gjøvik er i dag hovedkontoret til Eidsiva Bioenergi. Siden varmesentralen sto ferdig har fjernvarmenettet vokst jevnt og fjernvarmeanlegget i byen leverer i dag over 50 GWh i året. Anlegget leverer fjernvarme til offentlige bygg, skoler, leiligheter og andre bygg i kommunen.

Energisentralen på Gjøvik er et moderne fjernvarmeanlegg. Dette anlegget er drevet på bioenergi, hvor hovedråstoffet er returtre. For mer informasjon om produksjon og råstoff på Gjøvik se fjernkontrollen.no.