Elverum

Nøkkeltall for Elverum

6,3 g/kWh

CO2-Utslipp

6,3 g/kWh

99%

Fornybarandel

99%

59 GWh

Produsert energi

59 GWh

Om fjernvarmeanlegget

Fjernvarmen i Elverum leveres av Eidsiva Bioenergi. Anlegget i Elverum ble drevet av Elverum fjernvarme frem til det i 2014** ble overtatt av Eidsiva Bioenergi. Anlegget ble bygget om i 2016 og leverer i dag over 60 GWh i året med fjernvarmeenergi til byen.

Energisentralen på Elverum er i dag hovedsakelig drevet på bioenergi. Bioenergien kommer fra råstoffene briketter og returtre. Dette anlegget er godkjent for forbrenning av returtre som ikke kan gjenvinnes grunnet f.eks. forurensing fra lakk eller impregnering. For mer informasjon om produksjon og råstoff på Elverum se Fjernkontrollen.no

Eidsiva Bioenergi har fokus på sikkerhet og oppgradering av anleggene. Anlegget på Elverum har vært oppgradert og bygget om siden Eidsiva overtok driften. Dette skal sikre at anlegge er trygt og at energien produseres på best mulig måte. Den siste endringen på anlegge er instalasjonene av en Organic Rankine Cycle (ORC). ORC-systemet er montert som en integrert del av varmesentralen på Elverum. ORC-systemet henter energi fra hetvann i varmesentralen via en  varmeveksler. På andre siden av varmeveksler opererer et medium med lavt kokepunkt. Mediumet fordamper i varmeveksleren og kondenserer gjennom en turbin som igjen genererer strøm ved hjelp av konvensjonell generator.  

Elverum kommune er del av et forskningsprosjekt ledet av NTNU og Sintef. Gjennom prosjektet skal det bygges en bydel som en del av ZEN (Zero Emission Neighbourhood). Denne bydelen heter Ydalir og her leverer Eidsiva Bioenergi fjernvarme som energikilde. Les mer om prosjektet på deres hjemmeside.