Ringsakervegen 19, 2380 Brumunddal

Døgnåpen vakttelefon: 48 11 55 00

28,8 g/kWh

CO2-Utslipp

28,8 g/kWh

95%

Fornybarandel

95%

29 GWh

Produsert energi

29 GWh

Om fjernvarmeanlegget

Fjernvarmen på Brumunddal leveres av Eidsiva Bioenergi. Eidsiva Bioenergi har frem til 2020 kjøpt energi av Solør Bioenergi, men har nå overtatt driften av energianlegget. Dette energianlegget er i dag driftet på over 90% fornybar energi og produserer i underkant av 30 GWh fjernvarmeenergi til Brumunddal.

Energisentralen på Brumunddal er i dag drevet på skogsflis. Skogsflisen er et råstoff og biprodukt fra den store treindustrien på Innlandet. For mer informasjon om produksjon og råstoff på Brumunddal se Fjernkontrollen.no