Våre energisentraler

Våre energisentraler er forskjellige og tar imot forskjellige ressurser til forbrenning, for eksempel avfall eller treflis. Dette er ressurser som ellers ville gått tapt og som ikke kan eller bør brukes til annet enn energiproduksjon.

Utslippskalkulator

Interessert i ditt klimaavtrykk? Gå til fjernvarmeforeningens utslippskalkulator.