Lillehammer

Adresse: Industrigata 52 C, 2619 Lillehammer

Døgnåpen vakttelefon: 95 98 16 27

Klikk på bildet for å se hva vi gjør!

 

Fjernvarmen på Lillehammer leveres av Eidsiva Bioenergi. I 2013 ble den nye fjernvarmesentralen satt i drift. Dette er et nytt og moderne anlegg som i dag leverer ca. 60 GWh i året. Fjernvarmenettet i Lillehammer har vært i jevn vekst og det er fortsatt mange nye påkoblinger i byen. Anlegget leverer fjernvarme til offentlige bygg, skoler, leiligheter og andre bygg i kommunen.

Energisentralen på Lillehammer er et moderne fjernvarmeanlegg. Anlegget produserer fornybar energi i form av fjernvarme av rent brensel fra skogen – det vil si greiner, topper, flis og bark. Lillehammer og regionen rundt produserer store mengder sekundærprodukter fra skog. Ved bygging av Fjernvarmeanlegget på Lillehammer var det fokus på utnyttelse av lokale råstoffer. Anlegget på Lillehammer er derfor drevet på bioenergi, hvor hoved råstoffet er skogsflis.  For mer informasjon om produksjon og råstoff på Lillehammer se Fjernkontrollen.no

 

 Informasjon til naboer av Eidsiva Bioenergis varmesentral på Nordre Ål, Lillehammer