Hamar

Adresse: Engomsvingen 41, 2323 Ingeberg

Døgnåpen vakttelefon: 48 11 55 00

Trehørningen Energisentral er et moderne avfallsforbrenningsanlegg. Eidsiva Bioenergi sørger for trygg behandling av avfall fra hele Innlandsregionen etter at avfallsselskapene har hentet inn, sortert og gjenvunnet det de kan. Avfallsforbrenning er en nødvendig og lovpålagt sluttbehandling av avfall og prosessen skaper overskuddsvarme. Overskuddsvarmen som oppstår under forbrenning av avfall, gjenvinnes til fjernvarme, industridamp og elektrisitet.

Lese om klimapåvirkning og CO2 beregning for Eidsiva Bioenergi

For mer informasjon om produksjon og råstoff på Hamar se Fjernkontrollen.no