Elverum

Adresse: Industrigata 2, 2406 Elverum

Døgnåpen vakttelefon: 94 87 11 24

Klikk på bildet for å se hva vi driver med!

Bioenergien vi bruker i Elverum kommer fra råstoffene briketter og returtre. Dette anlegget er godkjent for forbrenning av returtre som ikke kan gjenvinnes grunnet f.eks. forurensing fra lakk eller impregnering. For mer informasjon om produksjon og råstoff på Elverum se Fjernkontrollen.no

Eidsiva Bioenergi har fokus på sikkerhet og oppgradering av anleggene. Anlegget på Elverum har vært oppgradert og bygget om siden Eidsiva overtok driften. Dette skal sikre at anlegge er trygt og at energien produseres på best mulig måte. Den siste endringen på anlegget er installasjonene av en Organic Rankine Cycle (ORC). ORC-systemet er montert som en integrert del av varmesentralen på Elverum. ORC-systemet henter energi fra hetvann i varmesentralen via en  varmeveksler. På den andre siden av varmeveksleren opererer et medium med lavt kokepunkt. Mediumet fordamper i varmeveksleren og kondenserer gjennom en turbin som igjen genererer strøm ved hjelp av konvensjonell generator.  

Elverum kommune er del av et forskningsprosjekt ledet av NTNU og Sintef. Gjennom prosjektet skal det bygges en bydel som en del av ZEN (Zero Emission Neighbourhood). Denne bydelen heter Ydalir og her leverer Eidsiva Bioenergi fjernvarme som energikilde.