Brumunddal

Adresse: Ringsakervegen 19, 2380 Brumunddal

Døgnåpen vakttelefon: 48 11 55 00

Fjernvarmen på Brumunddal leveres av Eidsiva Bioenergi. Eidsiva Bioenergi har frem til 2020 kjøpt energi av Solør Bioenergi, men har nå overtatt driften av energianlegget. Dette energianlegget er i dag driftet på over 90% fornybar energi og produserer i underkant av 30 GWh fjernvarmeenergi til Brumunddal.

Energisentralen på Brumunddal er i dag drevet på skogsflis. Skogsflisen er et råstoff og biprodukt fra den store treindustrien på Innlandet. For mer informasjon om produksjon og råstoff på Brumunddal se Fjernkontrollen.no