Våre energisentraler

Våre energisentraler er forskjellige fra by til by, og tar imot forskjellige ressurser til forbrenning - for eksempel avfall eller treflis. Dette er ressurser som ellers ville gått tapt og som ikke kan eller bør brukes til annet enn energiproduksjon.