Teknisk dokumentasjon

På denne siden er det informasjon til kunden og deres utbyggere, gårdeiere og rådgivere. Dokumentene gjelder alle som skal bistå ved design og installasjon av fjernvarme. Øverst ligger Eidsiva Bioenergi sine Tekniske beskrivelser og Leveringsbetingelser. Disse to dokumentene skal ses i sammenheng med kundens kontrakt.