Utbygging

Eidsiva Bioenergi har fjernvarmeanlegg og leverer varmeenergi til byer  i Innlandet og Viken.

 

 

Ønsker du fjernvarme?

Ønsker du fjernvarme?

Du må ha installert vannbåren infrastruktur som radiatorer eller gulvvarme for å kunne dra nytte av fjernvarme. I tillegg må vi ha bygget infrastruktur i ditt område. Vi jobber kontinuerlig med å frakte fjernvarme hjem til flest mulig. Vi har bygd ut i følgende byer på Innlandet og i Viken.

I nye prosjekter er det viktig at vi involveres så tidlig som mulig slik at mulighetene for utbygging ikke begrenses. 

Ta kontakt med oss, så ser vi på mulighetene for tilkobling av fjernvarme sammen.

Hvilke bygg bruker fjernvarme? Les om noen av våre prosjekter 

Send inn teknisk dokumentasjon om ditt fjernvarmeprosjekt

Send inn merkantil dokumentasjon om ditt fjernvarmeprosjekt

Kontakt oss - nye prosjekter