Utbygging

Eidsiva Bioenergi har fjernvarmeanlegg og leverer varmeenergi til byer  i Innlandet og Viken.

 

 

Ønsker du fjernvarme?

Ønsker du fjernvarme?

Ser du etter miljøvennlige og sirkulære løsninger for oppvarming av bygg? Mulighetene er mange, og vi kan hjelpe deg med å ta smarte valg. For å kunne bruke fjernvarme fra oss må du ha installert vannbåren varme, i tillegg må vi ha infrastruktur i ditt område. Vi jobber kontinuerlig med utbygging og vi leverer fjernvarme i følgende byer på Innlandet og i Viken.

I nye prosjekter er det viktig at vi involveres så tidlig som mulig slik at mulighetene ikke begrenses. Vi tilrettelegger for en enklere, mer kostnadseffektiv og grønn hverdag i borettslag, sameier, næringsbygg, industribygg og tjenesteytende bygg som skoler, sykehus og kontorbygg. 

Ta kontakt med oss, så ser vi på mulighetene for tilkobling av fjernvarme sammen.

Hvilke bygg bruker fjernvarme? Les om noen av våre prosjekter 

Send inn teknisk dokumentasjon om ditt fjernvarmeprosjekt

Send inn merkantil dokumentasjon om ditt fjernvarmeprosjekt

Kontakt oss - nye prosjekter