Utbygging

Eidsiva Bioenergi har fjernvarmeanlegg og leverer varmeenergi til en rekke byer i Innlandet.

Send  oss gjerne informasjon om du har et prosjekt hvor du ønsker fjernvarme. 

Send inn teknisk dokumentasjon om ditt fjernvarmeprosjekt

Send inn merkantil dokumentasjon om ditt fjernvarmeprosjekt

Interessert i fjernvarme?

Fra du ønsker deg fjernvarme i bygget ditt til du kan benytte energien fra fjernvarme må du gjennom en prosess. Det er viktig at Eidsiva Bioenergi involveres tidlig slik at mulighetene ikke allerede er begrenset. Prosessen for å få fjernvarme levert fra oss i Eidsiva Bioenergi består av følgende steg; dialog før oppstart, planlegging av prosjektet, bestilling, utførelse med idriftsetting og driftsperiode. Ta kontakt med oss tidlig i prosessen, så ser vi på mulighetene for tilkobling av fjernvarme sammen.

Prosess for utbygging

Kontakt oss - nye prosjekter