Fornybarandel

Fornybarandel

Eidsiva Bioenergi jobber kontinuerlig med å redusere den fossile andelen til et minimum, i takt med organisk vekst i fjernvarmeproduksjonen. I 2020 oppnådde vi 99% fornybarandel, som er et godt resultat, men også et resultat av en mild vinter i 2020. Kalde vintre gjør det langt mer krevende å oppnå høy fornybarandel. Dette skyldes at ekstra/annen/fossil energiproduksjon brukes til å dekke energibehovet ved kuldetopper om vinteren. 

Se fornybarandel for hver by under våre lokasjoner.