Ditt klimagassregnskap

Ditt klimagassregnskap

I dagens samfunn jobber både privatpersoner og virksomheter for en mer bærekraftig fremtid. Mange beregner eget eller bedriftens fotavtrykk når det kommer til klimagassutslipp. For at du som kunde skal ha mulighet til å beregne ditt fotavtrykk er utslippsfaktorene for energi produsert ved hvert av våre anlegg tilgjengelig under våre lokasjoner.

Energi fra Eidsiva Bioenergi hadde i 2020 en CO2-intensitet på 14 gCO2 per leverte kWh, eksklusive avfallsforbrenning på Hamar. Intensitetstallene er beregnet ut fra Norsk Energi sin rapport Klimaregnskap for fjernvarme 2020