Hvor skal vi gjøre av alt avfallet som ikke lar seg resirkulere?

Se Avfall Norges video om avfallsforbrenning.