Transport

Vi setter sikkerhet høyt!

Ved leveranser eller transport på våre industriområder bes du derfor om å sette deg inn i gjeldende rutiner og sikkerhetsregler. 

Rutine for leveranse

Rutine for leveranse

 1. Sikkerhetsregler skal følges.
 2. Lass skal sikres for å unngå forsøpling av omgivelser.
 3. Lass skal veies/måles ut fra de avtaler som er gjort mellom kjøper og selger.
 4. Etter tipping skal oppstillingsplassen rengjøres.
 5. Der det er låse system for silo eller lignende skal porter/lokk stenges ved utkjøring.
 6. Ved ankomst utenfor åpningstid så må port telefon eller vakttelefon benyttes for henvendelse. 
 

Sikkerhetsregler

Verneutstyr

 • Krav til synlighetsbekledning (bukse og overdel).
 • Hjelm og vernesko skal benyttes.
 • Ved fare for støv skal godkjent støvmaske brukes.

Lossing

 • Ved eventuell åpning av baklem ved silo skal det være mulig å åpne baklem på siden.
 • Der det er tippekant inn til silo skal det vises stor forsiktighet ved arbeid i tilstøtende område.
 • Ved eventuell åpning av baklem ved silo der det ikke er utløsermekanisme på siden skal det være en sikkerhetsavstand til tippekant på minimum 1 meter.

 

Ferdsel på industriområde

 • All aktivitet skal avklares med driftsansvarlige eller vakttelefon.
 • Respekter sperringer, sikkerhetsskilt og merkinger.
 • Vis hensyn overfor annen aktivitet i området.
 • Røyking er forbudt på industriområdet (i og i nærheten av anlegget).
 • Ved utløst brannalarm evakueres området.
 • Rapporter uønskede hendelser (RUH).

HMS

HMS

Informasjon om HMS i Eidsiva

Kontaktskjema

Kontaktskjema

Eksempel

Lokasjoner

Lokasjoner

Se våre anlegg her.