Informasjon om regjeringens energitilskuddsordning

Regjeringen har innført en strømstøtteordning for bedrifter. Ordningen håndteres av Enova og din bedrift kan ha rett på støtte. Imidlertid er dette noe den enkelte bedrift selv må vurdere. Dette er kun ment som informasjon og tips som dere selv kan undersøke nærmere.

Ordningen er per 24. november ikke ferdig avklart, men basert på hva regjeringen har kommunisert og foreløpig informasjon fra Enova, kan det være muligheter i Energitilskuddsordningen. Søknadsfristen er søndag 11. november.

Ordningen er ment å gi tilskudd for høye strøm- og fjernvarmepriser i perioden oktober-desember 2022. Velger man å gjennomføre ENØK-tiltak økes tilskuddene. Velger man å investere i ENØK-tiltak kan man få dekket inntil 50 prosent av investeringskostnadene. 

I regnearket for energikartlegging er det listet opp en rekke støtteberettigede tiltak som kan gi rett på tilskudd. Vi anbefaler at man ser nærmere på dette. 

For å kunne søke trenger man tilgang til historiske data for forbruk og kostnader til strøm og fjernvarme. Informasjon om forbruk og kostnader for fjernvarme finner man på Min Side hos Eidsiva Bioenergi. Informasjon om forbruk og kostnader for strøm finner man på Min Side hos Elvia og hos din strømleverandør.

Det som i dag finnes av relevant informasjon om energitilskuddsordningen, kan du lese om her