Trysil

Spjutnesvegen 10, 2420 Trysil

Døgnåpen vakttelefon: 90 65 76 24

 

17 g/kWh

CO2-Utslipp

17 g/kWh

98%

Fornybarandel

98%

52 GWh

Produsert energi

52 GWh

Om fjernvarmeanlegget

 

Fjernvarmen på Trysil leveres av Trysil Fjernvarme AS. Dette er et datterselskap av Eidsiva Bioenergi, som eier 65% av selskapet. Fjernvarmenettet og -anlegget på Trysil har vært i drift siden 1980. Da anlegget ble bygget var målet å utnytte flis fra skogbrukproduksjon til produksjon av miljøvennlig fjernvarmeenergi, slik er det fortsatt i dag. Anlegget leverte 48 GWh fjernvarmeenergi i 2020. 

Energisentralen på Trysil er drevet på skogsflis. Skogsflisen er et råstoff og biprodukt fra den store treindustrien på Innlandet. For mer informasjon om produksjon og råstoff på Trysil se Fjernkontrollen.no