Industrigata 2, 2406 Elverum

Døgnåpen vakttelefon: 94 87 11 24

 

12,9 g/kWh

CO2-Utslipp

12,9 g/kWh

98%

Fornybarandel

98%

68 GWh

Produsert energi

68 GWh

Om fjernvarmeanlegget

Fjernvarmen i Elverum leveres av Eidsiva Bioenergi. Anlegget i Elverum ble drevet av Elverum fjernvarme frem til det i 2014** ble overtatt av Eidsiva Bioenergi. Anlegget ble bygget om i 2016 og leverer i dag over 60 GWh i året med fjernvarmeenergi til byen.

Energisentralen på Elverum er i dag hovedsakelig drevet på bioenergi. Bioenergien kommer fra råstoffene briketter og returtre. Dette anlegget er godkjent for forbrenning av returtre som ikke kan gjenvinnes grunnet f.eks. forurensing fra lakk eller impregnering. For mer informasjon om produksjon og råstoff på Elverum se Fjernkontrollen.no

Eidsiva Bioenergi har fokus på sikkerhet og oppgradering av anleggene. Anlegget på Elverum har vært oppgradert og bygget om siden Eidsiva overtok driften. Dette skal sikre at anlegge er trygt og at energien produseres på best mulig måte. Den siste endringen på anlegget er installasjonene av en Organic Rankine Cycle (ORC). ORC-systemet er montert som en integrert del av varmesentralen på Elverum. ORC-systemet henter energi fra hetvann i varmesentralen via en  varmeveksler. På den andre siden av varmeveksleren opererer et medium med lavt kokepunkt. Mediumet fordamper i varmeveksleren og kondenserer gjennom en turbin som igjen genererer strøm ved hjelp av konvensjonell generator.  

Elverum kommune er del av et forskningsprosjekt ledet av NTNU og Sintef. Gjennom prosjektet skal det bygges en bydel som en del av ZEN (Zero Emission Neighbourhood). Denne bydelen heter Ydalir og her leverer Eidsiva Bioenergi fjernvarme som energikilde.