Våre anlegg

Våre anlegg er forskjellige og tar imot forskjellige ressurser til forbrenning, for eksempel avfall eller treflis. Dette er ressurser som ellers ville gått tapt og som ikke kan eller bør brukes til annet enn energiproduksjon.

Utslippsfaktorer

Interessert i ditt klimaavtrykk? Du finner utslippsfaktorene for energiproduksjon under hver by.