Restavfall – bare søppel, eller råstoff til ny energi?

Det utvikles og produseres ny teknologi som har til hensikt å være energibesparende, det er bra! Men Eidsiva understreker også nytten av å gjenvinne energien i produkter som allerede er laget. Vi er vant til å kildesortere for eksempel plast, matavfall, papir, glass og metall, papp og elektrisk avfall. Restavfallet er heller ikke «bare søppel», men inneholder energi. Eidsiva ønsker å øke bevisstheten på den viktige energiressursen restavfallet faktisk er.

9. klasse (høst 2019) ved Furnes ungdomsskole fikk i oppdrag av Eidsiva Bioenergi å lage en dokumentarfilm som forklarer folk i regionen hvorfor det er viktig å sortere avfall og hva som skjer med restavfallet etter at det er lagt i restavfallsbeholderen hjemme.