Restavfall – bare søppel, eller råstoff til ny energi?

Det utvikles og produseres ny teknologi som har til hensikt å være energibesparende, det er bra! Men Eidsiva understreker også nytten av å gjenvinne energien i produkter som allerede er laget. Vi er vant til å kildesortere for eksempel plast, matavfall, papir, glass og metall, papp og elektrisk avfall. Restavfallet er ikke «bare søppel», men inneholder energi. Eidsiva ønsker å øke bevisstheten på den viktige energiressursen restavfallet faktisk er.

Elevene i 9. klasse (vår 2019) på Furnes ungdomsskole fikk i oppdrag fra Eidsiva Bioenergi å lage en film eller presentasjon som forklarer hvorfor det er viktig å sortere avfall og hva som skjer med restavfallet etter at det er kastet i restavfallsbeholderen hjemme. 

Vinneren kan du se her: