Lokalt samarbeid

Her må vi ha inn litt generell tekst om lokalt samarbeid.

Hvem kan lage en gernerell tekst om hva vi normalt samarbeider om?

Skolebesøk - ungdomsskoler, videregående annet?

Restavfall – bare søppel, eller råstoff til ny energi?

Vi ga oppdraget til 9. klasse ved Furnes ungdomsskole

Restavfall – bare søppel, eller råstoff til ny energi?