Eiere og ledelse

Eidsiva Bioenergi AS ble etablert som et eget virksomhetsområde i Eidsiva-konsernet i 2008.

Direktør
«Utbyggingen av fjernvarme i Innlandet er grønt skifte i praksis» Marit Storvik, direktør i Eidsiva Bioenergi.

Eidsiva Bioenergi er Norges tredje største fjernvarmeleverandør, og leverer årlig godt over 400 GWh fjernvarme, damp og biokraft til sine kunder. Dette gir et betydelig bidrag til det grønne skiftet gjennom økt fornybar energiproduksjon og frigjøring av elektrisk energi til andre formål.

Eidsiva Bioenergi ble etablert i 2008 og drifter, prosjekterer og bygger ut bioenergianlegg i Innlandet. 80 000 tonn restavfall leveres til energiutnyttelse ved Trehørningen energisentral i Hamar. 112 000 tonn biobrensel fordelt på returtre, skogflis/bark, pellets og briketter blir benyttet på våre anlegg. Vi har fjernvarmeanlegg på ti steder i Innlandet.

Hittil er det investert to milliarder kroner i utvikling og bygging av produksjon og infrastruktur. I 2020 investerte Eidsiva Bioenergi 50 millioner kroner i styrket leveringssikkerhet i Hamar og 100 millioner kroner i ny fjernvarmesentral i Kongsvinger.

10 hel- og deleide fjernvarmeanlegg på Innlandet

Heleide anlegg:

Brumunddal (100 %)

Elverum (100 %)

Gjøvik (100 %) 

Hamar (100 %)

Kongsvinger (100 %)

Lillehammer (100 %)

Moelv (100 %)

Råholt (100 %)

Datterselskap:

Lena Fjernvarme AS. Eidsiva Bioenergi eier 51 %. Øvrige eiere: Mjøsen skog (13 %), Toten almenning 1-5 (alle 6 %), Eina almenning (6 %).

Trysil Fjernvarme AS. Eidsiva Bioenergi eier 65 %, Trysil kommune (35 %)

Partnerskap

Nordisk Energikontroll

Nordisk Energikontroll

Nordisk Energikontroll er totalentreprenør på varme- og kjøleanlegg. Høsten 2020 ble Eidsiva Bioenergi og  Akershus Energi medeiere i selskapet, og sammen kan vi levere skreddersydde løsninger for oppvarming og kjøling med fornybar energi!

Gå til hjemmeside

Svalun

Svalun

Eidsiva Bioenergi og Akershus Energi etablerte i 2020, sammen med nøkkelpersoner fra Nordisk Energikontroll, Svalun. Svalun tilbyr lokal, fornybar og miljøvennlig termisk energi til oppvarming, kjøling og tappevann.

Gå til hjemmeside

Oplandske Bioenergi AS

Oplandske Bioenergi AS

Eidsiva Bioenergi AS er, sammen med Glommen Mjøsen skog SA, største aksjonær med 36,051% eierandel i Oplandske Bioenergi AS.

Oplandske Bioenergi AS leverer bioenergi (termisk energi) i form av varmt vann eller damp.

 

Gå til hjemmeside

Selskapene i Eidsiva-konsernet

Bioenergi, Bredbånd og Elvia - les om selskapene i Eidsiva-konsernet her.