Om Eidsiva Bioenergi

Eidsiva Bioenergi er Norges tredje største fjernvarmeleverandør og leverer hvert år godt over 400 GWh via egen infrastruktur til privat- og bedriftsmarkedet på Innlandet.

Dette gir et betydelig bidrag i det grønne skiftet i regionen gjennom økt fornybar energiproduksjon og frigjøring av elektrisk energi til andre formål.