Om Eidsiva Bioenergi

Eidsiva Bioenergi er Norges tredje største fjernvarmeleverandør og leverer hvert år godt over 400 GWh via egen infrastruktur til privat- og bedriftsmarkedet på Innlandet. Dette gir et betydelig bidrag i det grønne skiftet i regionen gjennom økt fornybar energiproduksjon og frigjøring av elektrisk energi til andre formål.

 

Våre lokasjoner

Les mer

Eiere og ledelse

Les mer

Fakta og historie

Les mer

Sponsorarbeid

Les mer

Jobb i Eidsiva

Les mer

Års- og samfunnsrapport

Les mer