Råstoff

39% Skogsflis

22% Returtre

33% Avfall

Eidsiva Bioenergi produserer fjernvarme ved forbrenning av forskjellige råstoff. Våre anlegg forbrenner forskjellige råstoff, og de vanligste råstoffene er skogsflis, returtre og avfall.

 

Skogsflis er faste brensler fra skogproduksjon. Innlandet fylke er det største skogbruksfylket i Norge. Ved fjernvarmeproduksjon utnyttes skogflis med høy fuktighet til energiproduksjon. Slike ressurser er dårlig egnet til annen produksjon og fjernvarmen bidrar til høyere grad av utnyttelse av skogen som tas ut. 
Returtreet som brukes i våre fjernvarmeanlegg er lokalt avfall som f.eks. paller, kasser og annet trevirke. En grunn til at dette går til forbrenning er at noe er forurenset av impregnering eller lakk. Vi bidrar til at dette avfallet energigjenvinnes i vår region.
Avfallet som brukes i våre fjernvarmeanlegg kommer fra lokale aktører på Innlandet. Ved lokal forbrenning av avfallet minskes utslipp fra transport av avfallet. Lokal energigjenvinning er en måte å utnyttet avfall som ikke kan brukes til noe annet. 

Til sammen er 94 % av energien som Eidsiva Bioenergi produserer ved sine fjernvarmeanlegg, produsert ved forbrenning av disse tre råstoffene. For de resterende 6 % brukes det forskjellige andre energikilder.

Energikilder

Energikilder

fjernkontrollen.no kan lese mer om våre energikilder, samlet eller per by, og se den historiske utviklingen for energiproduksjon og brenseltyper.