Fjernvarmens bruksområder

Fjernvarme som energikilde

Ved å benytte fjernvarme som energikilde utnytter du lokalprodusert klimavennlig energi. For deg og samfunnet er det en fordel at fjernvarme frigir kapasitet på strømnettet. Den frigitte kapasiteten kan brukes til andre ting som må ha strøm. Dette kan være alt fra lading av elsykkel til belysning. For deg og ditt bygg kan det være flere aktuelle fordeler ved å velge fjernvarme som energikilde. Under har vi listet noen av de vanligste fordelene.

 • Eidsiva Bioenergi er ansvarlig for at du får levert fjernvarme til en hver tid. Eidsiva Bioenergi dekker dermed kravet fra myndighetene slik at du ikke trenger å installere flere varmekilder i bygget.
 • Det er i flere tilfeller gode muligheter for støtte til ditt fjernvarmeprosjekt fra Enova.
 • Når du har valgt å benytte fjernvarme i bygget vil du kunne utnytte fjernvarmen til mer enn bare oppvarming. Det gjør også økonomien bedre for øvrige løsninger. 
 • Det er ikke behov for pipe og peis i bygget.
 • I tilfeller der fjernvarme erstatter varmekonvektor bidrar det til bedre luftkvalitet i lokalet.
Oppvarming av bygg

Oppvarming av bygg

Fjernvarme er en god og klimavennlig energikilde for oppvarming av bygg. Varmt vann fra fjernvarme kommer inn i bygget ditt og kan brukes til oppvarming gjennom radiatorer, gulvvarme og oppvarming av ventilasjon. Denne type oppvarming gir en god og jevn temperatur i hele bygget.

 • Oppvarming med radiatorer kan plasseres på gulv eller vegger og reguleres enkelt med termostater.
 • Gulvvarme kan brukes i alle typer rom og gir mulighet til fri møblering. Det er enkelt å regulere og kan gi redusert energibehov.
 • Oppvarming av ventilasjonsluft krever et varmebatteri som kan plasseres med resten av ventilasjonsanlegget. Dette gir ettervarming av friskluft for god varme i anlegget.
Oppvarming av tappevann

Oppvarming av tappevann

Fjernvarme kan brukes til oppvarming av tappevann. Dette er en god løsning for deg som har fjernvarme installert til oppvarming av bygget.

Det er flere fordeler ved å benytte fjernvarme til oppvarming av tappevann. For det første oppvarmes vannet når du bruker det. Dette vil si at du ved å benytte fjernvarme til oppvarming av tappevann ikke lenger kan gå tom for varmtvann. Den andre fordelen er at du slipper å sette av plass til varmtvannsberedere i bygget. Dette er veldig arealbesparende for større bygg med stort varmtvannsbehov.

Oppvarming av byggeplass

Oppvarming av byggeplass

Byggeplasser har ofte et stort energibehov og en del av dette skyldes behov for oppvarming. Fjernvarme er varmeenergi og kan enkelt dekke deler av energibehovet ved norske byggeplasser. Det er ofte et stort behov for oppvarming av byggeplasser for uttørking av betong og andre materialer. I dag gjennomføres mye av denne oppvarmingen ved hjelp av fossile energikilder, men dette kan løses enkelt og kostnadseffektivt ved hjelp av fjernvarme.

Eidsiva Bioenergi kan tilby varmeenergi for byggeplasser i en rekke byer på Innlandet. Ta kontakt med oss i god tid før byggestart så kan vi hjelpe deg med å dekke oppvarmingsbehovet på din byggeplass.   

Kjøling av bygg med fjernvarme

Kjøling av bygg med fjernvarme

Kjøling av bygg med fjernvarme høres kanskje litt rart ut, men er helt mulig. Varme kan tilføres en kjølemaskin som produserer kjøling til bygget. Vi kan levere fjernvarme til din kjølemaskin. Dette benyttes hovedsakelig i større bygg med behov for kjøling, som kjøpesentre eller nybygg med vinduer som ikke kan åpnes.

Kjøling av bygg blir mer og mer aktuelt også i Norge. I bygg med faste vinduer som ikke kan åpnes er man avhengig av ventilasjon for både varme og kjøling. Kjøling med fjernvarme gir økt komfort og mulighet for jevn innetemperatur hele året. Helt uavhengig av hvor varmt eller kaldt det er ute.

Snøsmelting med fjernvarme

Snøsmelting med fjernvarme

Fjernvarme har mange bruksområder, og et av dem er snøsmelting eller gatevarme. Innlandet er kjent for sine lange fine vintre, og med vinteren kommer snø og is. Ved hjelp av fjernvarme kan fortau og andre arealer holdes temperert slik at det ikke legger seg snø og is.

Snøsmelting gir økt komfort til dem som fredes på fortauet aller andre areal. Personulykker på glatte fortau unngås og du slipper brøyteskader på eiendommen. I tillegg blir brøyting unødvendig og kostnader knyttet til brøyting, strøing, vårrengjøring og reparasjon av eventuelle skader uteblir. 

 

Hvitevarer drevet av fjernvarme

Hvitevarer drevet av fjernvarme

Varmt vann fra fjernvarme kan brukes til mer enn kun oppvarming av bygg. En rekke hvitevarer kan benytte fjernvarme avhengig av valgt teknisk løsning, for eksempel vaskemaskin, oppvaskmaskin, tørketrommel og tørkeskap. Du kan koble hvitevarer til fjernvarme enten gjennom indirekte varmeveksling eller direkte til byggets varmtvann.

 • For proffmarkedet kan de nevnte produktene kobles indirekte til varmeveksling.
 • For privatmarkedet er det mest aktuelt med oppvaskmaskin og vaskemaskin direkte koblet til det varme tappevannet i bygget.

Ved å benytte fjernvarme til dine hvitevarer utnytter du lokalprodusert klimavennlig energi. En ekstra bonus er at vaskemaskiner drevet på fjernvarme ofte har en redusert vasketid. For deg som allerede har fjernvarme i bygget ditt er dette et godt alternativ til tradisjonelle produkter.

 

Unike varmebehov

Unike varmebehov

Varmeenergien fra fjernvarme kan benyttes til mye forskjellig. Har du et spesielt varmebehov? Ta kontakt, så skal vi prøve å hjelpe deg med en løsning.

Eksempler på unike varmebehov:

 • Lakkboks for bilindustri
 • Varme i takrennene
 • Portvarmer - hold varme inne med fjernvarme
 • Varme på byggeplass
 • Innendørs takvarme