Fjernvarme på 1-2-3

Fjernvarme er varmeenergi som fraktes til kunden gjennom rør i bakken. I et fjernvarmeanlegg er det hovedsakelig 3 deler: energisentral, fjernvarmenett og kundens anlegg.

 

1. Energisentral
1. Energisentral

En energisentral er som en veldig stor ovn. Ovnen varmer opp vann som skal brukes for å overføre varmeenergien fra fjernvarmeanlegget gjennom fjernvarmenettet og til sluttkunden. 

2. Fjernvarmenett
2. Fjernvarmenett

Fjernvarmenettet er transportsystemet for fjernvarme. Nettet er en lukket sløyfe hvor vannet sirkulerer rundt og rundt. Når vannet passerer fjernvarmeanlegget blir det varmet opp og når vannet passerer kundesentralen blir det kjølt ned og kunden får overført varmeenergi til sitt bygg. 

3. Kundens anlegg
3. Kundens anlegg

Eidsiva Bioenergi drifter fjernvarmeanlegget, fjernvarmenettet og kundesentralene. Etter kundesentralen er det ofte koblet på et eller flere bygg som benytter fjernvarme til for eksempel radiatorer, varmtvann eller snøsmelting.