Fjernvarmeproduksjon

test
Råstoff

Eidsiva Bioenergi er den fjernvarmeaktøren i Norge som kjøper mest flis av forskjellige kvaliteter og store deler av innkjøpene våre er bioråstoff. Selskapet er en pådriver for å hente råstoff som mangler alternativ lokal anvendelse, slik at hele verdikjeden utnyttes best mulig. Hvert anlegg tilpasses det råstoffet som er tilgjengelig i sin region. Innlandet som helhet har god tilgang til bioråstoff siden det er Norges største skogbruksfylke med 41 % av den samlede årlige nasjonale avvirkningen. Bioråstoff som går til energigjenvinning og blir til fjernvarme er i hovedsak biprodukter fra lokal næring (skogsdrift, treindustri og returtre). Vi samarbeider tett med omtrent 30 store og små leverandører for å utnytte det råstoffet som til enhver tid finnes lokalt i regionen. Dette gir store besparelser knyttet til transport og utslipp i forhold til alternative løsninger.

Les mer om råstoff her