Om fjernvarme

Fjernvarme er en forutsigbar og miljøvennlig energikilde. Ved å installere fjernvarme utnytter du fornybar energi som ellers ville gått tapt. Energien fra fjernvarme kan brukes til mye forskjellig, men mest vanlig er det å benytte den til å varme opp bygg eller tappevann.

Hvordan fungerer det?

Se videoen om hvordan bygg på Hamar kan varmes opp av søppel.

Fjernvarme på 1-2-3

Fjernvarme på 1-2-3

Fjernvarme er varmeenergi som fraktes til kunden gjennom rør i bakken. I et fjernvarmeanlegg er det hovedsakelig 3 deler: forbrenningsanlegg, fjernvarmenett og kundens anlegg.

Fjernvarmens historie

Ideen om fjernvarme går langt tilbake i tid, og er i dag vanlig i de aller fleste større byer. Fjernvarme begynte for alvor å komme i de norske byene fra 1980-tallet og frem til i dag. Eidsiva Bioenergi drifter i dag 9 fjernvarmeanlegg med bynett på Innlandet.

 

Les mer om fjernvarmens historie hos Norsk Fjernvarme.

Energikilder

Energikilder

fjernkontrollen.no kan lese mer om våre energikilder, samlet eller per by, og se den historiske utviklingen for energiproduksjon og brenseltyper.