Kundens anlegg

Kundens anlegg

Eidsiva Bioenergi drifter fjernvarmeanlegget, fjernvarmenettet og kundesentralene. Etter kundesentralen er det ofte koblet på et eller flere bygg som benytter fjernvarme til for eksempel radiatorer, varmtvann eller snøsmelting.