Utbygging

Fordeler med fjernvarme

1. Arealbesparende

Vi vet at areal og hvordan det skal utnyttes alltid er en faktor ved utbygging. Ved å benytte fjernvarme i større bygg kan det føre til betydelig arealbesparelser. Når fjernvarme velges som energiløsning kreves det kun en kundesentral for hele bygget. Kundesentralen tar liten plass og krever kun litt rom rundt seg så det er mulig å komme til. Vi anbefaler at det settes av ca. 2-3 m2 til kundesentralen i det tekniske rommet. 

Et eksempel på arealbesparelse er varmtvannsbereder. Hvis fjernvarme benyttes til å varme opp varmtvann i bygget, er det ikke lenger behov for varmtvannsberedere. I et bygg med mange leiligheter eller i idrettsanlegg, som tidligere ville blitt planlagt med areal til varmtvannsberedere, kommer dette nå direkte i rørene fra kundesentralen som varmt vann. 

Alt i alt gir fjernvarme spart areal og økt komfort for brukeren av bygget.  

2. Rimelig

Det er flere aspekter ved å velge fjernvarme som bidrar til reduserte kostnader i forbindelse med utbygging.

Pipe og peis er en vanlig kostnad ved utbygging av f.eks. borettslag. Benyttes fjernvarme dekker Eidsiva Bioenergi kravet fra myndighetene om leveringssikkerhet for energi i bygget. Det betyr i praksis at utbygger kun trenger å velge fjernvarme, så dekker vi kravet, og kunden har en fleksibel energikilde med god sikkerhet.  

En vanlig misoppfatning er at det er dyrt å velge fjernvarme, men velger du fjernvarme tidlig i utbyggingsprosessen er det ofte konkurransedyktig på pris. Spesielt hvis det tas hensyn til at systemet for oppvarming i bygget har like lang levetid som bygget, og derfor ikke må byttes ut på et senere tidspunkt slik andre oppvarmingsløsninger ofte må.

Les gjerne mer om det økonomiske aspektet ved valg av fjernvarme på Norsk fjernvarme sine nettsider.

3. Frigir elektrisk effekt i bygget

Fjernvarme er varmeenergi som overføres i rørledninger under bakken. Dette er i hovedsak et separat energisystem fra elektrisk energi. Det betyr at om det benyttes fjernvarme i et bygg, reduserer dette effektbehovet for elektrisk energi inn til bygget. Da er det mulig å enten utnytte denne kapasiteten til eventuelle andre behov i bygget, eller anlegget kan dimensjoneres ned. Hvis anlegget blir dimensjonert ned er dette kostnadsbesparende både i byggeprosessen og for sluttkunden som betaler for strøm etter dimensjonen på anlegget. 

Slik kan du som utbygger begrense kostnadene dine og samtidig både øke komforten og senke kostnadene til dem som skal benytte seg av bygget.

4. Støtte

Ønsker du fjernvarme som energikilde i ditt bygg? Ønsker du å installere  nye eller spesielle løsninger? Det finnes muligheter for støtte til fjernvarmeprosjekter. Se på Enova sine hjemmesider om de støtter tiltakene du vurderer i ditt bygg.