Hvor kommer alt råstoffet fra?

Hvor kommer alt råstoffet fra?

Eidsiva Bioenergi er den fjernvarmeaktøren i Norge som kjøper mest flis av forskjellige kvaliteter, og store deler av innkjøpene våre er bioråstoff.

Innlandet er Norges største skogbruksfylke og har stor tilgang på bioråstoff. Bioråstoff som går til energigjenvinning og deretter blir til fjernvarme, er i hovedsak biprodukter fra lokal næring; skogsdrift, treindustri og returtre.

Vi samarbeider tett med store og små leverandører for å utnytte det råstoffet som til enhver tid finnes lokalt i regionen, dette gir store besparelser knyttet til transport og utslipp sammenlignet med alternative løsninger.

Hvert anlegg tilpasses det råstoffet som er tilgjengelig i sin region og som mangler en alternativ lokal anvendelse, slik at hele verdikjeden utnyttes best mulig.

Les mer om råstoff