Energisentral

Energisentral

En energisentral er som en veldig stor ovn. Ovnen varmer opp vann som skal brukes for å overføre varmeenergien fra fjernvarmeanlegget gjennom fjernvarmenettet og til sluttkunden.