Beredskap ved strømbrudd

Alle våre varmesentraler har nødstrøms-løsninger, som gjør at vi delvis kan opprettholde fjernvarmeleveransen ved et eventuelt strømbrudd.

Ved strømbrudd vil vi prioritere å opprettholde leveranse til kritiske kunder samt unngå frost.

Intern distribusjon av varme hos den enkelte kunde ligger utenfor Eidsiva Bioenergi sin leveransegrense. Enkelte kunder har egne løsninger for å sikre elektrisitet til disse prosessene.

Eidsiva Bioenergi har årlige beredskapsøvelser og gode beredskapsplaner for å opprettholde forsyning ved ulike scenarier.

Ved ytterligere spørsmål kan du sende oss en henvendelse på e-post.