Hvor kommer alt avfallet fra?

Hvor kommer alt avfallet fra?

Trehørningen energisentral tar imot husholdnings- og næringsavfall fra hele Innlandsregionen. 

Anlegget på Trehørningen er bygget for sluttbehandling av sortert restavfall; avfall som ikke kan eller bør gjenvinnes. Avfallet kjøres til anlegget av avfallsselskaper, og mengden som kommer inn varierer fra år til år. 

Ca 40% av avfallet er husholdningsavfall fra private hjem. Avfallet hentes av ditt lokale avfallselskap, og restavfallet som ikke kan gjenvinnes, sendes til energigjenvinning.

Ca 60% av avfallet er næringsavfall. Dette kan være avfall fra bedrifter og organisasjoner til offentlige virksomheter som skoler og sykehus. 

Med økende mengder avfall i samfunnet er det nødvendig å ha gode løsninger for avfallshåndtering, både for gjenvinning og sluttbehandling. Vårt anlegg på Trehørningen tilbyr en lokal løsning slik at vi i vår region kan sikre en ansvarlig sluttbehandling. 

For mer informasjon om utviklingen i avfallsmengder i Norge frem mot 2035, se Avfall Norge. På hjemmesiden til den europeiske bransjeorganisasjonen for avfall til energi (CEWEP) kan du studere utviklingen i avfallsmengder i Europa nærmere gjennom CEWEP sitt interaktive verktøyet.

Eidsiva Bioenergi produserer fjernvarme ved forbrenning av forskjellige råstoff, les mer på våre råstoff-sider