Hva er avfallsforbrenning?

Hva er avfallsforbrenning?

Avfallsforbrenning er avfallsbehandling og er en samfunnskritisk oppgave. Avfallsforbrenningsanleggenes fremste oppgave er å behandle avfall som samfunnet ikke trenger, og som ikke kan, skal eller bør gjenbrukes eller materialgjenvinnes. Avfallsforbrenning med energigjenvinning sikrer destruksjon av miljøgifter og understøtter høy kvalitet på materialgjenvinningen, reduserer klimautslipp fra deponering, bidrar til fornybar energiproduksjon, og reduksjon av fossil varme- og strømproduksjon.

Sitat hentet fra Avfall Norge.