På Trehørningen energisentral i Hamar energigjenvinner vi brennbart restavfall som ikke kan eller bør materialgjenvinnes.

Vi sørger for trygg og miljøvennlig behandling av restavfall og næringsavfall. Prosessen knyttet til avfallsforbrenning skaper overskuddsvarme, og energien som oppstår under forbrenning av avfall, gjenvinnes til grønn fjernvarme, industridamp og elektrisitet.

Hva er avfallsforbrenning

Hva er avfallsforbrenning

Avfallsforbrenningsanleggenes oppgave er å behandle avfall som ikke kan eller bør materialgjenvinnes. 

Hvor kommer avfallet fra?

Hvor kommer avfallet fra?

Vi tar imot husholdnings- og næringsavfall fra hele Innlandsregionen. 

Trehørningen energisentral

Trehørningen energisentral

Informasjon om vårt moderne forbrenningsanlegg på Trehørningen utenfor Hamar.

Hvordan fungerer det?

Hvordan fungerer det?

Se hvordan bygg på Hamar varmes opp av restavfall.

Hvor skal vi gjøre av alt avfallet som ikke lar seg resirkulere?

Se Avfall Norges video om avfallsforbrenning.