Om fjernvarme

Fjernvarme er en forutsigbar og miljøvennlig energikilde. Ved å installere fjernvarme utnytter du fornybar energi som ellers ville gått tapt. Energien fra fjernvarme kan brukes til mye forskjellig, men mest vanlig er det å benytte den til å varme opp bygg eller tappevann.

Hvordan fungerer det?

Se videoen om hvordan bygg på Hamar kan varmes opp av søppel.

Fjernvarme på 1 - 2 - 3

Fjernvarme på 1 - 2 - 3

Fjernvarme er varmeenergi som fraktes til kunden gjennom rør i bakken. I et fjernvarmeanlegg er det hovedsakelig 3 deler: forbrenningsanlegg, fjernvarmenett og kundens anlegg.

 

 Les mer

Fjernvarmens historie

Ideen om fjernvarme går langt tilbake i tid, og er i dag vanlig i de aller fleste større byer. Fjernvarme begynte for alvor å komme i de norske byene fra 1980-tallet og frem til i dag. Eidsiva Bioenergi drifter i dag 9 fjernvarmeanlegg med bynett på Innlandet.

 

Les mer om fjernvarmens historie hos Norsk Fjernvarme.

Energikilder

Energikilder

Fjernkontrollen.no er en nettside med oversikt over alle fjernvarmeanlegg i Norge. Her kan du lese mer om Eidsiva Bioenergis energikilder og se den historiske utviklingen for energiproduksjon og brenseltyper.

Les mer på fjernkontrollen.no