Fjernvarme er en forutsigbar og miljøvennlig energikilde. Ved å benytte fjernvarme utnytter du fornybar energi som ellers ville gått tapt. 

Fjernvarmeproduksjon

Fjernvarmeproduksjon

Energigjenvinning

Energigjenvinning

Fjernvarme på 1-2-3

Fjernvarme er varmeenergi som fraktes til kunden gjennom rør i bakken. I et fjernvarmeanlegg er det hovedsakelig 3 deler: energisentral, fjernvarmenett og kundens anlegg.

Energisentral

Energisentral

Fjernvarmenett

Fjernvarmenett

Kundens anlegg

Kundens anlegg