Om fjernvarme

Fjernvarme er en forutsigbar og miljøvennlig energikilde. Ved å installere fjernvarme utnytter du fornybar energi som ellers ville gått tapt. Energien fra fjernvarme kan brukes til mye forskjellig. Mest vanlig er det å benytte den til å varme opp bygg eller tappevann.

 

Fjernvarmeproduksjon

Fjernvarmeproduksjon

Energigjenvinning

Energigjenvinning

Fjernvarme på 1-2-3

Fjernvarme er varmeenergi som fraktes til kunden gjennom rør i bakken. I et fjernvarmeanlegg er det hovedsakelig 3 deler: energisentral, fjernvarmenett og kundens anlegg.

Energisentral

Energisentral

Fjernvarmenett

Fjernvarmenett

Kundens anlegg

Kundens anlegg