Vingersjøen varmesentral

21.04.2021

I løpet av 2020 har det reist seg et fremtidsrettet og flunkende nytt forbrenningsanlegg i Kongsvinger. Her skal Eidsiva Bioenergi forbrenne gammelt trevirke med ny teknologi, og med det varme opp bygninger i Kongsvinger sentrum.

Kongsvinger Varmesentral

Et gammelt skap blir varmt vann i springen

På forbrenningsanlegget Vingersjøen i Kongsvinger skal det brukes rivningsvirke og returtre for å skape energi. Kort fortalt innebærer det at trehus som blir revet, gamle skap, trematerialer etter oppussing med mer, kvernes til flis og havner i vår forbrenningsovn. Energien som kommer ut fra dette brukes til å  varme opp vann som sendes til fjernvarmekundene. Returtreet som brukes på Vingersjøen er levert av GIR, Glåmdalen Interkommunale Renovasjonsselskap, som igjen har fått trematerialene levert til sine gjenvinningsstasjoner fra innbyggerne. 

Under byggingen av fjernvarmesentralen er det brukt treverk alle steder hvor det er mulig. Først og fremst av sikkerhetsmessige årsaker, da treverk ikke deformeres under en eventuell brann. Treverk er også et mer miljøvennlig materiale, enn for eksempel stål og betong. Materialene til bygget er levert av Nordisk Massivtre, og andre lokale firmaer har utført grunnarbeid, elektriker- og rørleggerarbeid.

Energien

Ved full drift vil den nye ovnen levere en effekt  på 8 MW – 8000 kilowatt. Gjennom et år vil anlegget produsere en energimengde på opp mot 30 GWh, denne energien skal varme opp  offentlige bygg ,forretningsbygg,  og leiligheter i Kongsvinger sentrum. Vingersjøen legger grunnlag for ytterligere vekst for fjernvarmen i Kongsvinger, hvor det er etablert et bredt fjernvarmenett med omtrent 700. 000 liter vann som sirkulerer. 

Bilde av Kongsvinger varmesentral

Innen bærekraft er Eidsivas hovedmål å bidra til bærekraftige byer og samfunn, og på denne måten være en organisasjon nordmenn forbinder med klimaløsninger og elektrifisering. Dette gjør vi gjennom blant annet å innovere på en bærekraftig måte. Les mer om vårt bærekraftarbeid her. 

Gjennom datterselskapene Elvia, Eidsiva Bioenergi og Eidsiva Bredbånd utvikler Eidsiva infrastruktur til det beste for samfunnet. Eidsivas mål er å gi god, langsiktig avkastning, være en sikker leverandør av strømnett og fiber, utvikle fornybar energi og bidra til vekst og utvikling.